Club Hub

Et særligt klubtilbud på Ungdoms-gården i Hedensted hver tirsdag for unge med specifikke vanskeligheder i alderen 12-18 år.
Der laves snobrød over bål

Hver tirsdag uden for skolernes ferieperioder har op til 25 unge med særlige behov mulighed for at få nye venner i en klub kaldet Club Hub.

Det foregår på Ungdomsgården i Hedensted, hvor vi åbner over middag og lukker igen kl. 20. De unge ankommer, når de har fri fra skole. De kommer fra hele kommunen og fra mange forskellige skoler. Fælles for alle er, at de har svært ved at være en del af den normale ungdomsklub, hvor de bor.

Det vigtigste i klubben er, at alle har det godt i klubben, at alle føler sig som en del af fællesskabet. De er selv med til at finde på aktiviteter og det kan være film, spil, svømning og musik eller noget kreativt. Hver gang er der nogen, der hjælper med tilberedningen af aftensmaden.

Der snakkes meget om det at være ung, fx. hvordan man får en kæreste, hvor kan jeg bo, når jeg skal flytte hjemmefra og alt andet, som fylder for de unge. Der er 5 faste ansatte tilstede hver gang, som har erfaring med målgruppen fra Søndergaard.

I klubben er der fokus på at få alle til at trives i klubben. Det lykkes fordi, vi først og fremmest har fokus på den unges ressourcer og ikke så meget på diagnoser. Alle kan noget som bidrager til et fællesskab, det handler bare om at få øje på det. Der opstår ofte venskaber, der rækker ud over klubben og vi hører at de unge mødes udenfor klubben.

Dette tilbud skal den unges rådgiver ikke visitere til som det eneste tilbud under Søndergaard. Har man et barn, der kunne have glæde af tilbuddet kan forældrene selv rette henvendelse til Helle Rimmen på Søndergaard. Er der plads i i Club Hub, bliver den unge sammen med sine forældre inviteret på besøg.

Tilbuddet er gratis. Dog kan der ved særlige aktiviteter blive efterspurgt et beløb.