Information

Søndergaard er Hedensted kommunes tilbud til børn med et eller flere handicaps og deres familier. Vi har base i Juelsminde. Her tilbyder vi aflastningsophold - eller som vi kalder det, pædagogiske hotelophold for børn op til 18 år. Derudover har vi en række andre tilbud, der både henvender sig til barnet, til familien og til søskende.
Billede af dreng på tur

Læs mere om de forskellige tilbud under fanen Tilbud.

Søndergaard er beliggende i  Juelsminde, på Engvej 5 - tæt på skov og strand. Her kommer op til 14 børn hver dag på aftalte og planlagte hotelophold. Ialt kommer der på en måned op til 50 børn på forskellige tidspunkter.

Vi har lukket i to uger i sommerferien, dagene mellem jul og nytår samt dagene op til påske. Årsagen er, at vi på den måde kan afvikle personalets ferie uden at skulle kalde for mange vikarer ind. Det gør det mest trygt for børnene.

De fleste tilbud skal visiteres af barnets socialrådgiver. Det gælder dog ikke Club Hub.

Alle børn, der har brug for et ophold på Søndergaard, visiteres efter §84.

Familievejledningsforløbene visiteres efter §11.3 eller §11.7, som betyder, det er kortere forløb, vi tilbyder eller med længere tid imellem aftalerne.

Udover ophold på Søndergaard, som er det, vi gør mest i, har vi andre tilbud til børn og deres familier. Tjek dem ud under tilbud.

På Søndergaard er barnet altid i fokus. Alle børn skal trives og opleve sig som en del af et fællesskab.

Det betyder, at vi hele tiden finder på nye måder og nye tilbud, så vores tilbud bliver tilpasset de behov, børnene og deres familier har.

Har du brug for at høre mere så er du velkomne til at kontakte afdelingsleder Helle Rimmen på tlf.: 24 98 77 86 eller på mail: helle.rimmen@hedensted.dk.  Det er også en mulighed at henvende dig til dit barns kommunale rådgiver. Har barnet endnu ikke en fast rådgiver, så skal du rette henvendelse til Modtagelsen i Hedensted kommune.