Andre tilbud til familier med børn med handicaps

Vi har flere tilbud til familier med børn med handicaps på hylden.

Et af tilbuddene er hjælp og vejledning i hjemmene. Vi tilbyder at dele vores erfaring fra arbejdet her på Søndergaard med familierne. når tingene bliver svære i hjemmet, kan man efterspørge korte forløb med folk, der er stor erfaring med forskellige handicaps. Barnets rådgiver kan visitere et forløb til os og så aftaler vi sammen med familierne, hvordan vi bedst hjælper jer til at få hverdagen til at fungere. Vi kalder det for positive forandringer i familien.

Et andet tilbud under Søndergaard er kurser til familierne.Vi tilbyder et kursusforløb i gruppe til forældre med diagnosticeret autisme eller ADHD. Vi mødes 6 gange og har de emner oppe, som familierne har mest brug for hjælp til.

4 gange årligt afholder vi temadage for alle forældre, der har brug for at lære lidt mere og altid over emner, vi af erfaring ved fylder meget. Det kan fx.være konflikthåndtering.

Søskendekurser er for børn/unge, der har en søskende, der fylder rigtig meget hjemme. Vi kører et kursusforløb, hvor vi underviser og deler erfaringer i gruppen.  Der er er tacvshedspligt i gruppen, så det er her alt kan siges uden at nogen bliver kede af det.Efter endt forløb tilbydes forældrene en samtale. Der visiteres til tilbuddet fra barnet med handicaps socialrådgiver.