Weekends

 Weekends starter fredag efter dagtilbud og slutter søndag kl. 15. Man kan enten være visiteret til hver 4. weekend eller hver anden. Hver 3. weekend er ikke muligt, da vores struktur gør, at man så vil møde alt for mange personer og trygheden forsvinder.

Et fast hold af børn og personale er sammen på weekend.Der er typisk 5 voksne på arbejde fra fredag til søndag. På de to afdelinger kan der til sammen være op til 14 børn.

Weekenden er bygget op, så de største og længste aktiviteter foregår om lørdagen, hvor der gerne er planlagt en udflugt af længere varighed. På hvert hold tages der hensyn til børnenes interesser, når aktiviteter planlægges, men gennemgående for alle weekends er, at vi er meget ude i naturen i skoven eller ved vandet.

Børnene øver sig i at have venskaber, at være væk fra far og mor i kortere tid og i at klare flere ting på egen hånd. Samtidig får forældre og søskende mulighed for at slappe af eller gøre lige præcis det, de har lyst til uden at skulle tage hensyn til barnet med særlige behov.

På hver afdeling sover der et personale, som børnene har været sammen med indtil de gik i seng.

Grupperne sammensættes så børnene har mulighed for at være sammen med ligestillede og dermed også mulighed for at finde venner. Vi har grupper med børn der enten har ADHD eller autismespektrum forstyrrelser men normal intelligens, vi har også grupper som rummer børn med downs synddrom og multiple handicaps.Vi spænder bredt.

.