Vores tilbud

Her på siden kan du læse om vores mange forskellige tilbud, som vi kan tilbyde.

Hvordan får man plads?

Pladserne til et ophold på Søndergaard visiteres af barnets kommunale rådgiver. Det er derfor nødvendigt at tage kontakt til rådgiveren, hvis man har behov for enten at høre mere om aflastnings- og fritidstilbuddet eller for at få en plads.

Klub

Barnet/den unge kommer på Søndergaard en fast ugentlig hverdag efter skole eller børnehave.

Weekendtilbud

Et tilbud om at være på gården i weekenden strækker sig typisk fra fredag efter endt dagtilbud til søndag eftermiddag, hvor forældrene henter børnene

Aktivitetstilbud

Hvert aktivitetstilbud tager udgangspunkt i de børn, der er i den aktuelle gruppe. Mange af aktiviteterne foregår ude, og især er bålstedet et hit, hvor der gerne laves mad i al slags vejr. I laden er der etableret en bmx-bane, og p.t. er man i gang med at planlægge udenoms arealerne til et aktivitetscenter. Et kapitel for sig er Søndergaards egen bus. Med den er der f.eks. mulighed for, at man kan køre en tur i skoven eller til stranden.

Sommerferie

I skolernes sommerferie kører de faste klub- og weekendtilbud ikke. Her er det dog muligt at komme på længere varende ferieophold af typisk en uges varighed.

Lukkeuger

Søndergaard holder lukket i to uger i sommerferien samt i uge 52. De øvrige uger er der åbent.

Øvrige tilbud

Det er muligt via barnets socialrådgiver at få bevilget hjælp til at få hverdagen i hjemmet til at fungere bedre. Det kan ske med hjælp fra en af Søndergaards konsulenter. Her har man nemlig erfarne pædagoger, der er ansat til at tage hjem og guide, undervise eller støtte forældrene i at få hverdagen til at fungere bedre.

Via kendskabet til de børn, der kommer på gården, kan pædagogerne drage erfaring af den viden og bringe med til hjemmet. På den måde kan der skræddersyes individuelle forløb, hvor der bliver sat fokus på de oplevelser, familien har. F.eks. kan der skabes dialog via øvelser, video optagelser eller noget helt tredje, der passer til familien.

Pasning i eget hjem

Søndergaard administrerer en hjemmepasnings-ordning, der handler om at få en lidt mere kvalificeret ”barnepige” hjem til at passe et barn med handicap. Det er barnets rådgiver, der bevilger antal timer ud fra det behov, familien har for pasning.

Søskende-kurser

Der afholdes på Søndergaard årligt to kurser for børn, der har søskende med handicap. Børnene tilbydes et kursus i det at have en søskende med handicap, hvor underviserne kan gå i dialog om følelser eller andet, der kan være svært. På hvert forløb er der op til otte børn, og man skal være 8 år for at kunne deltage i kurset, der strækker sig over fem gange. Efter endt kursus tilbydes forældrene en opfølgende samtale.

Autisme og ADHD

Fra Servicestyrelsen har Søndergaard fået stillet midler til rådighed til netværksdannelse, hvor man har valgt at fokusere på diagnoserne Autisme og ADHD. Projektet, der løber til 2015, er bygget op over et antal temadage med relevante emner og netværksgrupper. For at blive en del af projektet skal ens barn have én af de to diagnoser. Har man brug for at høre nærmere, kan man kontakte projektleder Marianne Kønig på mailadressen marianne.v.konig@hedensted.dk