Søndergaard – et aflastnings- og fritidstilbud

Søndergaard, der er beliggende i naturskønne omgivelser i Juelsminde, er et aflastnings- og fritidstilbud til børn og unge med specifikke handicaps eller vanskeligheder i alderen fra 0 til 18 år.

Pusterum for familien

Tilbuddet går i al sin enkelthed ud på, at børn og unge i pædagogiske rammer kan være sammen med ligestillede på aftalte dage eller i weekends, mens resten af familien får et pusterum.

Fysisk består Søndergaard af to afdelinger, hvor der i alt kan være op til 14 børn ad gangen fordelt på de to afdelinger.

Erfarent personale

De enkelte grupper på Søndergaard er sammensat således, at børnene har mulighed for at være sammen med ligestillede. Og personalegruppen bærer præg af, at de ansatte har den erfaring, der skal til, for at børnene kan have nogle gode timer på gården. Derfor er der også en blandet gruppe af mandlige og kvindelige pædagoger med hver deres styrker.

Faste ugedage

De visiterede børn og unge kommer på faste ugedage og er hver gang sammen med en fast gruppe af andre børn og pædagogisk personale. Børnene kommer, når de har fået fri fra deres dagtilbud.

Ingen af brugerne bor fast på Søndergaard men tager hjem til deres familier efter endt ophold. De fleste børn har en overnatning, men der er også børn, der deltager i aktiviteterne, hvorefter de tager hjem for at sove.

Sociale relationer

- Søndergaard er et fritidstilbud og ikke et decideret behandlingstilbud, hvor vi betragter det som vores fornemste opgave at arbejde med venskaber og sociale relationer. Vi skaber den nødvendige struktur for, at børnene kan trives på gården, og vi bruger tegn til tale eller billedkommunikation i vores kommunikation med de børn, der har behov for det, siger afdelingsleder Helle Rimmen.

Stor genkendelighed

Hun understreger, at man i alle tilbud gør meget ud af, at det er de samme voksne, der møder børnene, når de er på Søndergaard.

- Det betyder f.eks., at vi i weekender altid er de samme på arbejde i alle børnenes vågne timer. Det samme i sommerferien: Her arbejder de ansatte pædagoger i én uge i mange timer, så børnene møder så få voksne som muligt. Det er med til at give ro og genkendelighed for børnene. Og om natten er det altid en ansat fra en dagvagt, der bliver og sover sammen med børnene, forklarer Helle Rimmen.